Cliëntenonderzoek – Introductie  kwaliteitskompas 

Cliëntenonderzoek – Introductie kwaliteitskompas 

Michiel de Snaijer
Dit kwaliteitskompaskompas richt zich op cliënten, hun familie, vrienden, medewerkers en anderen die belangrijk zijn voor hen. 

In het begin van 2023 is het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 geïntroduceerd, waarbij wordt opgemerkt dat de term “gehandicaptenzorg” niet meer passend is en het nu gaat om zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Het Kwaliteitskompas is de opvolger van het kwaliteitskader en fungeert als een landelijk richtinggevend instrument voor goede zorg en kwaliteit van bestaan binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit kompas richt zich op mensen met een beperking (cliënten), hun familie, vrienden, medewerkers en anderen die belangrijk zijn voor hen. 

De bouwstenen 

Het doel van het Kwaliteitskompas is om de kwaliteit van bestaan en de eigen regie over het leven van mensen met een beperking te bevorderen. Het Kwaliteitskompas bestaat uit vier bouwstenen: 

  • Bouwsteen 1: Het zorgproces rond de individuele persoon – Hierbij wordt ingezet op de inbreng van het individu zelf via dialoog om te begrijpen wat zij nodig hebben voor een goede kwaliteit van leven. 
  • Bouwsteen 2: Onderzoek naar de ervaringen van mensen met een beperking – Dit betrekt input van groepen mensen met een beperking via erkende cliëntervaringsinstrumenten om inzicht te krijgen in hun ervaringen met zorg en ondersteuning en hun algehele kwaliteit van bestaan. 
  • Bouwsteen 3: Professionele ontwikkeling – Dit omvat inbreng van professionals om te begrijpen wat zij nodig hebben voor hun professionele groei en het verbeteren van zorgkwaliteit. 
  • Bouwsteen 4: Inzicht in kwaliteit – Dit biedt een overzicht van wat goed gaat en behouden moet blijven, en wat verbeterd kan worden. Dit leidt tot een holistisch begrip van de kwaliteit van zorg. 

Cliëntervaringsonderzoek 

Een cliëntervaringsonderzoek is een essentieel onderdeel van bouwsteen 2, maar het kan ook de andere bouwstenen ondersteunen. De individuele antwoorden uit het onderzoek worden gebruikt in gesprekken tussen professionals en cliënten, en direct geïntegreerd in het zorgplan (bouwsteen 1). De geaggregeerde informatie op locatie- en teamniveau helpt professionals en teams om zicht te houden op kwaliteit en blijvend te leren en verbeteren (bouwsteen 3). Op organisatieniveau biedt deze informatie inzicht in mogelijke thema’s die aandacht behoeven en ondersteunt het de ontwikkeling van zorgbeleid (bouwsteen 4). 

Doorlopend proces 

Het onderzoeken van ervaringen voor kwaliteitsbeoordeling is een doorlopend proces. Mensen met een beperking die professionele zorg en ondersteuning ontvangen, krijgen elke drie jaar de kans om hun mening over de zorg te geven via een cliëntervaringsonderzoek. 

Zorgaanbieders kunnen ervoor kiezen dit vaker te doen, bijvoorbeeld elke twee jaar, om te synchroniseren met andere evaluatiecycli. Het Kwaliteitsbeeld kan dienen als basis voor gesprekken met mensen met een beperking, hun verwanten, medewerkers en andere belanghebbenden. Als er geen Kwaliteitsbeeld wordt opgesteld, wordt een voortgangsbericht gemaakt. Omdat zorgverbetering continu is, wordt het cliëntervaringsonderzoek vaak doorlopend gebruikt, mogelijk jaarlijks of afgestemd op zorgplancycli. 

De zorgaanbieders moeten hun eerste Kwaliteitsbeeld gereed hebben vóór 1 juni 2024.  

Ons aanbod

Het is onze uitdaging om zorgorganisaties te helpen bij het luisteren naar de verhalen van cliënten, verwanten en begeleiders. En deze te vertalen naar verbeteringen van de zorg voor iedere individuele cliënt. Om zo bij te dragen aan een betere kwaliteit van bestaan.  

Lees meer over ons aanbod> 

Snel en gemakkelijk:  

Eenvoudig uit te vragen en overzichtelijke rapportages in gebruiksvriendelijke dashboards. 

Lees meer over snel en gemakkelijk > 

Bruikbare inzichten:  

Met een gevalideerde vragenlijst, actuele thema’s en benchmarks. En analyses die het verhaal achter de cijfers vertellen. Geschikt voor cliënten, ouders/verwanten en begeleiders.   

Lees meer over bruikbare inzichten > 

Op alle niveaus:  

Ervaringen als maatstaf voor verbeteringen in de zorg, op cliënt-, team/locatie- en organisatieniveau. 

Lees meer over inzichten op alle niveaus > 

Folder: Cliëntervaringsonderzoek Gehandicaptenzorg

Folder: Cliëntervaringsonderzoek Gehandicaptenzorg

Is dit e-book voor jou?

Het is onze uitdaging om zorgorganisaties te helpen bij het luisteren naar cliënten, hun wensen en behoeften, en deze te vertalen naar verbeteringen die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.

Het cliëntervaringsonderzoek van Customeyes is een VGN-erkend kwaliteitsinstrument dat de ervaringen van cliënten of begeleiders meet. Dit onderzoek kan ook voor ouderen worden ingezet. Met dit onderzoek ontdek je:

  • Hoe cliënten de zorg en ondersteuning ervaren;
  • Waar zij tevreden mee zijn;
  • Wat verbeterd kan worden.