Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek

Customeyes
Het onderzoeksdoel van clientervaringsonderzoek is om een bijdrage te leveren aan een waardevol leven, met de cliënt in de regierol.

Een clientervaringsonderzoek levert een bijdrage aan een waardevol leven

Het onderzoeksdoel van een clientervaringsonderzoek is om een bijdrage te leveren aan een waardevol leven, met de cliënt in de regierol. Het cliëntervaringsinstrument bestaat uit een gevalideerde vragenlijst vanuit de thema’s van Kwaliteit van leven.

De universele thema’s worden vanuit meerdere invalshoeken belicht. Bijvoorbeeld vanuit de leefdomeinen van Schalock & Verdugo, positieve gezondheid van Machteld Huber, de WHO criteria voor de rechten van de mens en deze zijn ondergebracht in thema’s. Deze universele thema’s voldoen aan de verschillende kwaliteitsvoorwaarden van de sector GZ en VVT. Zoals:

  • Begeleiding
  • Wonen
  • Daginvulling
  • Contacten
  • Regie

Het wordt hierdoor inzichtelijk hoe iedereen binnen een zorginstelling (bijvoorbeeld teamleiders, begeleiders) kan bijdragen aan de levenskwaliteit van iedere individuele cliënt. Ook de vertegenwoordigers spelen bij de onderzoeken een belangrijke rol.

Folder: Cliëntervaringsonderzoek Gehandicaptenzorg

Folder: Cliëntervaringsonderzoek Gehandicaptenzorg

Customeyes heeft een VGN-erkend kwaliteitsinstrument dat de kwaliteit van leven evalueert aan de hand van de vereiste kwaliteitseisen.

Download

Continue aandacht voor een betrouwbaar en valide clientervaringsonderzoek instrument

Een goed onderzoek staat altijd in perspectief. Customeyes rapporteert uw scores zowel aan interne benchmarks als aan de Zorg-benchmark. In onze onderzoeken stellen we in principe altijd 15 vragen, waarin alle kwaliteitsdimensies worden meegenomen en daarnaast de hoofdvragen waarop wij rapporteren. Met de data van de afgelopen jaren hebben we een benchmark van bijna 20.000 cliënten. Dit vormt de basis voor een betrouwbaar en valide instrument. Om dit te waarborgen blijven we eens per jaar onze data hierop toetsen.

Over Customeyes

Customeyes is al 15 jaar een betrouwbare partner in klanten-, cliënten- en stakeholdersonderzoek. Jaarlijks helpen wij vele organisaties met het in kaart brengen van de ervaringen van verschillende doelgroepen.

De werking van de onderzoeksprocedure wordt jaarlijks in een interne audit beoordeeld. Daarnaast is Customeyes ISO/IEC 27001 gecertificeerd en toont hiermee aan persoonsgegevens, onderzoeksresultaten en overige informatie van klanten en respondenten op adequate wijze te beveiligen.