Continu groei door continu klantenonderzoek

Continu groei door continu klantenonderzoek

Tijdens de huidige economische situatie staat commercie (marketing en verkoop) in veel organisaties onder druk. Klanten worden kritischer en willen daadwerkelijk de toegevoegde waarde van het product of de dienst ervaren. De laatste tijd hebben sommige organisaties hun omzet zien dalen. Daarom is het in deze tijd extra belangrijk om te werken aan klantbehoud en snel in te spelen op verkoopkansen.

De economie stagneert

In het eerste kwartaal van 2022 is de economische groei gestagneerd. Het CBS meldt: “Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, was het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2022 nagenoeg even groot als een kwartaal eerder. Het handelssaldo en de investeringen droegen positief bij, de overheidsconsumptie had een negatieve bijdrage.”1 Hoe zet deze lijn voort? Hoe zorg je er voor dat de omzet toeneemt? Zie het als een dashboard: er zijn twee knoppen waar je aan kunt draaien om de omzet te laten stijgen: het verbeteren van klantloyaliteit en het verhogen van conversie.

Klantloyaliteit in continu kaart

Toets uw huidige klanten op loyaliteit. Zo heeft u inzicht in welke klanten winstgevend zijn, welke klanten twijfelen en welke klanten van plan zijn niet meer terug te komen. Iedereen weet inmiddels dat het zonde is om te veel te investeren in het binnenhalen van nieuwe klanten als uw huidige klanten via de achterdeur weer naar buiten lopen. Uit een onderzoek van Harvard Business Review blijkt: “Hoe langer de relatie met de klant, hoe meer de winst stijgt. De winst kan met 100% toenemen als 5% meer klanten worden behouden.”2 Breng daarom vertrekintenties van uw klanten in kaart (niet-anoniem), zodat u daar waar nodig gericht actie op kunt ondernemen.

Verhoog conversie door continu feedback

Als u naast het behouden van klanten ook uw conversie kunt verhogen, weet u zeker dat u als winnaar uit deze recessie zal komen. Organisaties merken dat er interesse is voor hun product of dienstverlening, maar merken dat de verkoop vaak lang op zich laat wachten. Potentiële klanten nemen langer de tijd om te beslissen of ze zaken met u gaan doen. Het is daarom van belang om in kaart te brengen hoe uw conversietraject verloopt, hoe potentiële klanten tegen u aan kijken en wat u kunt doen om de conversie te optimaliseren.

Twee vliegen in één klap

Bent u opzoek naar concrete instrumenten om uw klanten te behouden en tegelijkertijd uw verkoopsucces te vergroten? Het vernieuwde klantenonderzoek van Customeyes geeft precies aan waar verkoopkansen liggen. Het werkt online, op een niet-anonieme manier en zeer rechtstreeks. Uw accountmanagers krijgen direct bericht als uw klanten wensen of klachten hebben. Ook kunt u inzicht krijgen in vertrekintenties van klanten, zodat u precies de loyaliteit kunt volgen. Naar wens betrekken wij potentiële klanten ook in het onderzoek (lead-module), waardoor u concrete input krijgt om uw accountmanagers aan te sturen en uw conversie te vergroten. Het onderzoek wordt altijd voor u op maat gemaakt. U ontvangt op een eenvoudige, voor uw relaties sympathieke manier continu feedback van uw klanten en potentiële klanten, zonder dat het u veel tijd, energie of geld kost.