Rolverwachtingenmodel zorgt voor helder inzicht in stakeholders

Veel organisaties hebben moeite om inzicht te krijgen in hun stakeholders en strategisch beleid te formuleren. Het rolverwachtingenmodel helpt hierbij.

Een goede samenwerking tussen organisaties wordt steeds belangrijker. Er zijn tal van maatschappelijke ontwikkelingen die organisaties dwingen om na te denken over hun omgeving en de positie die zij daar zelf in innemen. Voorbeelden zijn de tranistie jeugdzorg en de AWBZ. Veel organisaties hebben moeite om inzichten te krijgen en strategisch beleid te formuleren. Veelvoorkomende vragen zijn: “Wie zijn onze stakeholders?”, “Wat zijn hun belangen?”, “Welke rol in de keten gunnen zij ons?” en “Wat zijn verwachtingen van stakeholders ten aanzien van onze taak?” Niels Dekker legt in deze korte video uit hoe het rolverwachtingenmodel van Customeyes werkt. Samen met het stakeholdersonderzoek, zorgt het rolverwachtingenmodel voor helder inzicht in uw stakeholders.

Het rolverwachtingenmodel is een unieke methode die Customeyes toepast in haar stakeholdersonderzoeken. Niels Dekker legt uit: “We hebben het rolverwachtingenmodel ontwikkeld om in één oogopslag duidelijk te kunnen maken wat er van een organisatie verwacht wordt en welke rollen gegund worden. Daarnaast maakt het model ook duidelijk hoe een organisatie invulling kan geven aan deze rollen.”

Drie niveaus van verwachtingen

In het model worden de verwachtingen van stakeholders onderverdeeld in drie niveau: basis, toegevoegde waarde en binding. Dekker: “Bij de basis staan de rollen waar een organisatie sowieso aan dient te voldoen. Het gaat vaak over taken en functies waarvoor de betreffende organisatie is opgericht. Bij toegevoegde waarde laten we zien wat stakeholders boven op de basis van de organisatie verwachten. Met dit inzicht kan een organisatie echt van toegevoegd belang zijn voor haar omgeving. Met binding gaan we op zoek naar zaken die in de toekomst zorgen voor binding tussen een organisatie en haar omgeving. Hier komen vaak ook toekomstige rollen aan bod.”

Nadat de verwachtingen in kaart zijn gebracht, worden er ervaringen ingekleurd. Dekker: “Aan de hand van de uitkomsten van het stakeholdersonderzoek kunnen we ook laten zien in welke mate een organisatie volgens haar omgeving voldoet aan deze rollen. Hiervoor gebruiken we drie kleuren: rood, oranje en groen.

Benieuwd naar wat de wensen en ervaringen van jouw klanten echt zijn?

Stakeholdersonderzoek met impact

Het rolverwachtingenmodel wordt voor elke organisatie opnieuw opgebouwd aan de hand van de gegevens uit het stakeholdersonderzoek. Dit geeft organisatie de input om de strategie richting stakeholders te bepalen en de omgevingsgerichtheid binnen de organisatie te stimuleren.