Wat levert klanttevredenheid op?

Tevreden klanten blijven over het algemeen langer klant bij u dan ontevreden klanten en dat heeft een positief effect op de omzet- en winstcijfers.

Tevreden klanten blijven over het algemeen langer klant bij u dan ontevreden klanten en dat heeft een positief effect op de omzet- en winstcijfers. Dit heeft verschillende oorzaken, namelijk:

  • Het is duurder nieuwe klanten te werven, dan bestaande klanten te behouden
  • Service verlenen aan bestaande klanten is makkelijker en goedkoper naarmate ze langer klant zijn
  • Klanten zijn geneigd meer producten af te nemen naarmate ze langer klant zijn
  • Tevreden klanten zorgen met positieve mond-tot-mondreclame voor nieuwe klanten

Klanttevredenheid kan bijdragen aan een lange termijn relatie met uw klant. Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op uw klanttevredenheid, zoals prijs, product kwaliteit en de kwaliteit van dienstverlening. Tevens spelen situationele en persoonlijke factoren een rol. Indien juist wordt ingespeeld op al deze factoren, dan kan er een lange termijn relatie ontstaan met de klant. Uw klant is dan loyaal aan uw organisatie. Klantloyaliteit heeft een voorspellende waarde. Het geeft een indicatie voor toekomstige omzetten. Volgens Garbarino & Johnson (1999) is het naast de klanttevredenheid ook noodzakelijk om vertrouwen en betrokkenheid te ervaren om een lange termijn relatie met uw klanten te kunnen opbouwen.