Klantwaarde vergroten

Paul van Schie
Klantwaarde is de waarde die de klant ervaart als hij een product of dienst afneemt. De toegevoegde waarde die

Klantwaarde is de waarde die de klant ervaart als hij een product of dienst afneemt. De toegevoegde waarde die je biedt aan klanten is essentieel voor jullie organisatiesucces.

Om je klantwaarde te vergroten, breng je eerst je klanten in kaart. Vraag klanten naar hun verwachtingen en ervaringen en begrijp waarin volgens klanten jullie toegevoegde waarde zit. Bespreek in een open dialoog welke rol zij voor jullie organisatie zien weggelegd. Bijvoorbeeld de rol van leverancier of van partner. Door heel gerichte vragen te stellen aan klanten, ontdek je wat jullie succesformule is. Ga vervolgens met medewerkers om tafel en zorg dat de inzichten gedeeld worden. Verbeteringen zijn dan vaak veel makkelijker te realiseren dan op voorhand wordt gedacht.

"Wat verwachten onze relaties precies van ons, herkennen onze partners onze kernwaarden en voldoen we aan het beeld dat we van onszelf schetsen? De antwoorden op deze vragen geven richting aan ons communicatiebeleid."
HVO Querido

Klantwaarde is de kern van jullie succes

Klantwaarde is de waarde die door de klant ervaren wordt. Klanten ervaren waarde als zij meer krijgen, dan het hen kost. Kortom, je wilt op zoek naar jullie toegevoegde waarde. Dat begint met het begrijpen van klanten. Je realiseert meer klantwaarde, als u de verwachtingen en beleving van uw klanten helder in kaart heeft. Het klantenonderzoek van Customeyes is daarvoor een goed startpunt.

Hoge respons door klantenonderzoek op maat

Je bent verzekerd van een hoge respons doordat wij klanten benaderen op een manier die bij hen past. Tactische of strategische relaties benadert u bij voorkeur door middel van een persoonlijk gesprek. Operationele klanten kunt u prima een schriftelijke of digitale vragenlijst sturen. U kunt kiezen voor een kwantitatief, kwalitatief of combinatie onderzoek. Zo krijgt u betrouwbare cijfers en gedetailleerd inzicht in de drijfveren van uw klanten.

Producten

Ontdek welke producten jouw organisatie klantgerichter maken.

Ontdek hoe

Jullie klantwaarde in één oogopslag

Hoe bepaal je wat dé succesformule is voor de komende jaren? Het klantwaardemodel van Customeyes helpt je om deze vraag te beantwoorden. In dit model wordt op basis van input van klanten in kaart gebracht wat op een basisniveau, op het niveau van toegevoegde waarde en op het niveau van binding de verwachtingen en ervaringen van jullie klanten zijn. Je ziet in één oogopslag hoe de klant de organisatie ziet, wat zij verwachten en wat zij belangrijk vinden.


Paul van Schie Paul van Schie Marketeer LinkedIn